Text Size

Kan Hücrelerinin Özel Üretim Merkezi: Kök Hücre

Hasara uğramış olan hücreler, kök hücreye gönderdikleri kimyasal sinyaller sayesinde vücutta hücre üretimine ihtiyaç olduğunu haber verirler...Kemik iliğindeki kök hücre, hayranlık uyandırıcı bir yeteneğe sahiptir. Vücutta eksilen hücreleri hemen belirler ve özel bölünme yeteneği ile ihtiyaç olan hücrelerin niteliğinde, eksilen miktar kadar üretim yapar. Kök hücrenin bu mucizevi üretimi, vücut içinde hiçbir zaman bir dengesizlik olmaması, yaşamımızın sorunsuz şekilde devam edebilmesi için gerekli olan sebeplerden sadece biridir.

Kemik iliğinde üretilen her on bin hücreden sadece bir tanesi kök hücre özelliğini taşır. Bu sayı bazen yüz binde bir ihtimale kadar düşer. Üretilen kök hücrenin görünüşte diğerlerinden bir farkı yoktur. Ancak işlev olarak bu hücre, oldukça özel bir hücredir. Bu özel hücre, öncelikle vücut içindeki ihtiyaçları tespit eder, ardından kendisine has bölünme yeteneği sayesinde ihtiyaca göre bazen alyuvarları, bazen de savunmanın baş elemanları olan akyuvarları oluşturur.

Kök hücre, çevresinden aldığı kimyasal ve elektriksel sinyallere göre hareket eder. Hasara uğramış olan hücreler, kök hücreye gönderdikleri kimyasal sinyaller sayesinde vücutta hücre üretimine ihtiyaç olduğunu haber verirler. Kök hücre, bu üretimi yapabilmek için ihtiyaç olan hücre tipine uygun şekilde bölünmeye başlar. Kök hücrede üretilen yeni hücreler, hasarın meydana geldiği yere doğru yola koyulur ve hasarlı hücrelerin yerini alırlar. Bu şekilde, haftalar içinde tek bir kök hücresi farklı tiplerdeki kan hücrelerinin tümünü üretebilir. Bir kanama sonunda yok olan alyuvarlar ya da bir enfeksiyon sonucunda ölen akyuvarlar, ne eksik ne fazla, gerekli miktarda ve tam olarak ihtiyaç olan zamanda yenilenerek vücut içindeki yerlerini almışlardır.

Günümüzde, kök hücrelerin varlığı ve ihtiyaca göre üretim yapması bilim adamları için hala büyük bir sırdır. Oysa bir insan bedenindeki kök hücre, her an hiç durmadan vücut için gerekli üretim işlemini kusursuz şekilde yerine getirmektedir.

Kök hücrede, bu üretimin hızı mükemmel şekilde ayarlanır. Kanda akyuvarlar sadece birkaç saat yaşarlar. Kana giren bir bakteriyi sindirir ve ardından ölürler. Trombositlerin ömrü iki hafta, alyuvarların ise dört aydır. Bu hücrelerin yenilenme vakitlerinin hatasız şekilde ayarlanması ve ona göre bir üretim yapılması gerekmektedir. Kök hücrelerin aynı zamanda, istisnai durumların da farkına varmaları gerekir. Vücutta meydana gelen herhangi bir hasar veya hastalık, bu üretimin daha seri, daha fazla ve yine eksiksiz şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Kök hücrenin varlığı sonucunda vücutta böyle istisnai durumlar da sorun olmaz. Kan sıvısı, sürekli olarak aynı miktarda kan hücresi taşıyarak yolculuğuna devam eder. Beden içindeki kesintisiz hareketliliği ve bedenin hassas yapısını dikkate aldığımızda, bu mükemmel sistemin ve tüm sorumluluğu üstlenmiş olan tek bir kök hücrenin denetiminin ve kontrolünün, bu hücreyi yaratan ve ona bu üstün yeteneği veren alemlerin Rabbi Yüce Allah (cc)'a ait olduğu açıktır.

Bir insanı meydana getiren her bir hücre gibi, bu özel hücre de Allah (cc) dilediği için özel bir bölünme şekline, vücudun gereksinimini belirleme ve farklı hücreler meydana getirebilme üstünlüğüne sahiptir. Vücudumuzda asla sona ermeyen ve tamamen kusursuz işleyen dolaşım sistemi, Allah (cc) dilediği için bu özel hücrenin yeteneklerine bağlıdır. Tek bir hücrenin oluşumunu ve barındırdığı organellerin üstünlüğünü açıklayamayan evrim teorisi için böylesine özel bir hücrenin varlığı ve faaliyetleri tam anlamıyla açıklamasızdır.

Adnan Oktar Anlatıyor

Yaratılış Ayetleri

Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" (İsra Suresi, 49)

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir örnek verdi; dedi ki: "Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?" (Yasin Suresi, 78)

Şimdi onlara sor: yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz onları, cıvık-yapışkan bir çamurdan yarattık. (Saffat Suresi, 11)

Doğadaki Tasarım

Semenderlerin Kolları ve Bacakları Koptuğunda Tekrar Yeni Kol ve Bacak Oluştuğunu Biliyor Muydunuz?

Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda, yenisinin çıktığı hemen hemen herkes tarafından bilinir. Kertenkelenin kuyruğu gibi semenderlerin de, kolları, bacakları koptuğunda yenisi büyür. Doğada bazı canlılarda görülen bu yenilenme özelliğine “rejenerasyon” denir. Rejenerasyon, canlılarda sınırlı bölgelerde varolan bir özelliktir. Örneğin, insanlarda deri tabakasının ve kan hücrelerinin periyodik olarak kendini yenilemesi, zarar gören karaciğerin yeniden büyümesi gibi.

Antibiyotiklere Karşı Çeşitli Koruma Taktikleri Geliştiren Bakteriler

Antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri nasıl yok eder? Antibiyotiklerin yöntemlerine karşı bakteriler hangi taktikleri kullanırlar? Genetik yapısını değiştirerek antibiyotiğe karşı direnç göstermeyi başaran bir bakteri, bu yeni taktiğini diğer bakterilere nasıl öğretir? Bakterilerin antibiyotik direnci genellikle Darwinistler tarafından sözde evrimleşmeye bir delil olarak gösterilmeye çalışılır. Oysa bakterilerin bu özelliği, canlıya herhangi bir evrimleşme sağlamadığı gibi, bir Yaratılış delili olması bakımından evrim teorisini çürütmektedir.

Baca Yengeçlerinin Göz Yapısı Her Yaş Döneminden Neden Değişir?

Günümüzde ulaşılan teknoloji ile yapılan araştırmalar sonucunda, uzun yıllar boyunca verimsiz olduğu düşünülen okyanusların derinliklerinde de yaşam olduğu belirlenmiştir. Güneş ışınlarının ulaşabileceğinden çok daha derinlerdeki bu yaşam, oldukça zorlu koşullara rağmen, Yüce Rabbimiz'in eşsiz yaratışı ile sürmektedir. Okyanusun zor şartları altında yaşamını sürdüren canlılardan biri de baca yengecidir.

facebook

Yaratılış | Yaratılış Atlası | Yaratılış Nedir | Yaratılış Gerçeği