Text Size

Dnadaki Tasarım

DNA ve RNA Kendi Görevleri İçin En İdeal Moleküllerdir

 DNA ve RNA moleküllerinin her biri, kendi işlevleri için özel olarak yaratılmışlardır. Yapılarındaki ufak gibi görünen farklılıkların her biri, görevleri açısından son derece önemlidir.

Devamını Oku...

 

Hücrenin 20. Yüzyılda Keşfedilen Yönleri

 Darwin'in teorisini ortaya attığı dönem, değil DNA gibi bir molekülün sarmal yapısı ve bilgi kapasitesinin incelenmesi, hücrenin temel yapısının dahi anlaşılamadığı son derece geri bir bilim düzeyine sahipti.

Devamını Oku...

Dna'nın Sürekli Yenilenip Kopyalanması

Allah insanın tüm özelliklerini DNA'da saklamıştır. Bir insanın daha kendini bilmezken, göz rengi, boyu, kemik yapısı ve akla gelebilecek her bilgi DNA'da mevcut bulunmaktadır. Allah, DNA'yı s

ürekli çoğalacak gibi yaratmıştır ve devamlılığını sağlamıştır. İnsanın kendi iradesi dışında hücreler çoğalır ve bilginin devamlılığı gerçekleşir. İnsan bedeni ile ilgili milyonlarca detay hiç hatasız koplayanarak DNA'ya geçer. Hücrenin Allah'ın dilemesiyle yaptığı bu işlemi insan yapmaya kalksa bu olağanüstü kompleks sistemde hata gerçekleşmemesi son derece zordur. Tabi böyle bir hata da hücrenin ölümü demektir.

Devamını Oku...

DNA Zincirinin Şeklini Değiştiren Enzim: Topoizomeraz

Topoizomeraz enziminin, DNA’nın şekli üzerinde yaptığı değişiklikler neden hayati bir önem taşır?

DNA zincirini kesen, gerektiğinde zinciri birbiri üzerinden atlatan gerektiğinde de kırdığı zinciri yapıştıran topoizomeraz enzimi, bu işlemleri neden yapar?

Gözünüzü her nereye çevirirseniz büyük bir mucizeyle karşılaşırsınız. Evrenin her noktası Allah'ın yarattığı muhteşem sanatla doludur. En küçük bir nokta bile içinde büyük bir alem barındırır. Örneğin DNA bunlardan biridir. 20. yüzyıldaki en büyük keşiflerden biri olan DNA, hücrenin içinde, gözle görülemeyecek kadar küçük bir bölgede, canlıyla ilgili kütüphaneler dolusu bilgi saklar.

Devamını Oku >>>

 

 

Kromozomlarda Yapısal Değişiklik ve Evrim Masalları

 Kromozomlar, DNA’yı sıkıştırarak koruyan paketlerdir. İnsan DNA’sı 23 çift kromozom halinde paketlenmiştir. Kromozomlar zaman zaman birtakım yapısal değişiklikler geçirebilir, barındırdıkları genler gruplar halinde ve kromozom üzerinde yer değiştirebilirler. Kromozomlarda bu tip yapısal değişikliklere kromozomal yeniden düzenlenme ismi verilir. Evrimciler, kromozomal yeniden düzenlenmeyi türleşmeye yol açan, canlıları evrimleştiren bir mutasyon tipi olarak yorumlamakta, kromozomlardaki yapısal değişikliklerden yola çıkarak türlerin sözde evrimsel geçmişlerine dair masallar anlatmaktadırlar.

 Canlıları evrimleştirci hiçbir kapasitesi bulunmadığı halde kromozomal yeniden düzenlenmeyi bir evrim mekanizması olarak öne süren yeni bir yazı, New York Times gazetesinin 30 Ağustos 2005 tarihli sayısında, bilim yazarı Carl Zimmer imzasıyla yayınlandı. 

Devamını Oku...

Kromozomlardaki İhtişamlı Yapı

Hücrenin çekirdeğindeki DNA molekülü kromozom adlı özel kılıflarda paketlenir. Tek hücrede bulunan kromozomlarda paketlenen DNA molekülünün toplam uzunluğu 1 metreyi bulur. Kromozomun toplam kalınlığı ise 1 nanometre yani metrenin milyarda biri kadardır. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki DNA molekülü bu küçücük alana paketlenmiş şekildedir.

Her insan hücresinin (üreme hücreleri hariç) çekirdeğinde 46 kromozom vardır. Her bir kromozomu, gen sayfalarından meydana gelmiş bir cilde benzetirsek, hücrede insanın tüm özelliklerini içeren 46 ciltlik bir "hücre ansiklopedisi" vardır diyebiliriz. Bu hücre ansiklopedisinin içerdiği bilgi, tam 920 ciltlik Britannica Ansiklopedisinin içerdiği bilgiye eşdeğerdir.

Devamını Oku...

Adnan Oktar Anlatıyor

Yaratılış Ayetleri

Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" (İsra Suresi, 49)

Kendi yaratılışını unutarak Bize bir örnek verdi; dedi ki: "Çürümüş-bozulmuşken, bu kemikleri kim diriltecekmiş?" (Yasin Suresi, 78)

Şimdi onlara sor: yaratılış bakımından onlar mı daha zorlu, yoksa Bizim yarattıklarımız mı? Doğrusu Biz onları, cıvık-yapışkan bir çamurdan yarattık. (Saffat Suresi, 11)

Doğadaki Tasarım

Semenderlerin Kolları ve Bacakları Koptuğunda Tekrar Yeni Kol ve Bacak Oluştuğunu Biliyor Muydunuz?

Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda, yenisinin çıktığı hemen hemen herkes tarafından bilinir. Kertenkelenin kuyruğu gibi semenderlerin de, kolları, bacakları koptuğunda yenisi büyür. Doğada bazı canlılarda görülen bu yenilenme özelliğine “rejenerasyon” denir. Rejenerasyon, canlılarda sınırlı bölgelerde varolan bir özelliktir. Örneğin, insanlarda deri tabakasının ve kan hücrelerinin periyodik olarak kendini yenilemesi, zarar gören karaciğerin yeniden büyümesi gibi.

Antibiyotiklere Karşı Çeşitli Koruma Taktikleri Geliştiren Bakteriler

Antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri nasıl yok eder? Antibiyotiklerin yöntemlerine karşı bakteriler hangi taktikleri kullanırlar? Genetik yapısını değiştirerek antibiyotiğe karşı direnç göstermeyi başaran bir bakteri, bu yeni taktiğini diğer bakterilere nasıl öğretir? Bakterilerin antibiyotik direnci genellikle Darwinistler tarafından sözde evrimleşmeye bir delil olarak gösterilmeye çalışılır. Oysa bakterilerin bu özelliği, canlıya herhangi bir evrimleşme sağlamadığı gibi, bir Yaratılış delili olması bakımından evrim teorisini çürütmektedir.

Baca Yengeçlerinin Göz Yapısı Her Yaş Döneminden Neden Değişir?

Günümüzde ulaşılan teknoloji ile yapılan araştırmalar sonucunda, uzun yıllar boyunca verimsiz olduğu düşünülen okyanusların derinliklerinde de yaşam olduğu belirlenmiştir. Güneş ışınlarının ulaşabileceğinden çok daha derinlerdeki bu yaşam, oldukça zorlu koşullara rağmen, Yüce Rabbimiz'in eşsiz yaratışı ile sürmektedir. Okyanusun zor şartları altında yaşamını sürdüren canlılardan biri de baca yengecidir.

facebook

Yaratılış | Yaratılış Atlası | Yaratılış Nedir | Yaratılış Gerçeği